Słowiańskie świece – Magical Suitcase Candle

159,99 

Opis

Słowiańskie świece – Magical Suitcase Candle

Słowiańskie świece – Magical Suitcase Candle to wyjątkowy zestaw świec dla każdego rodzimowiercy. Każda z nich ma swój własny, niepowtarzalny zapach, ozdobione są tylko i wyłącznie naturalnymi elementami, bez szkodliwego, plastikowego brokatu.

Bogowie słowiańscy stanowili najczęściej personifikacje wszechmocnej przyrody lub poprzez poszczególne aspekty natury przejawiali swe istnienie. Panteon słowiański nie posiadał specjalnie spersonalizowanej hierarchii – w różnych regionach, jako głównego patrona, obierano różnych bogów.

Pod pojęciem „Słowianie” kryje się dosyć obszerna definicja obejmująca Słowian zachodnich (m.in. Polan, Wiślan, Ślężan), wschodnich (Dregowicze, Siewierzanie, Drewlanie) oraz południowych (Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy). Przynależność niektórych plemion jest dyskusyjna. Są to takie plemiona, jak: Wołynianie, Wiatycze, Radymicze. Każde z tych plemion miało swoją kulturę oraz obrzędy. Nazwa „Słowianie” pojawiła się po raz pierwszy w relacjach Jordanesa – gockiego historyka.

Słowiańskie świece – Magical Suitcase Candle

Wielu badaczy dawnych religii pogańskich powątpiewało w szanse odtworzenia słowiańskiego panteonu, jednak z pewnością wśród wczesnośredniowiecznych Słowian istniał zorganizowany zespół wierzeń, z obrębu którego byłoby można wyróżnić bóstwa główna i pomocnicze. Z powodu nielicznych źródeł trudno jest odtworzyć dokładną hierarchię bóstw. Dostępne materiały pozwalają na to, by móc bez wątpienia powiedzieć coś więcej o specyfice słowiańskiej religii pogańskiej.

Słowiański system wierzeń wiernie wpisywał się w typ mitologii praindoeuropejskiej. Wśród dawnych ludów, które wyodrębniły się ze wspólnoty praindoeuropejskiej można było dostrzec powszechnie takie tendencje jak: podział władzy zwierzchniej na prawną i magiczno-religijną, kult siły i walki zbrojnej oraz pochwałę płodności. Przekładało się to wiernie na trójpodział społeczeństwa na kapłanów, wojowników i rolników. Poszczególne mity rozwijały się w oparciu o obowiązujący ustrój społeczny i otaczającą rzeczywistość, przez co mitologie sukcesywnie zaczęły coraz bardziej się od siebie różnić.

Zgłębianiu religii słowiańskiej sprzyja fakt panowania wśród Słowian przez pierwsze tysiąclecie naszej ery względnie jednolitej kultury. Chrześcijaństwo stopniowo zaczęło wdzierać się w VIII wieku. Poszczególne źródła wiedzy o rodzimych bogach są miejscami niekonsekwentne. Niewątpliwie jednak na ich podstawie można w większości wypadków bez problemu wnioskować o funkcjach naczelnych poszczególnych bóstw.

Zestaw czterech wyjątkowych świec, każda po 180 ml zapewnia ponad dwie doby palenia i cieszenia się wyjątkowym zapachem.

Słowiańskie świece – Magical Suitcase Candle
Przewiń na górę